bibliografie

Parlevliet D.M., Het gewone leven als verzet, in Antwoord aan het nihilisme, Baarn 1994

K.H.Miskotte, Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten

>red: Miskotte M., Parlevliet D.M., Pettinga P., SevensterA., Baarn 1994

Parlevliet D.M., Zeven preken gehouden in de Taborkerk te Ede tussen 28 juni 1992 en 24 november 1997, Ede 1998

Amenta Maria (pseudoniem van Parlevliet Dieuwke), drie gedichten: Homarus homarus, Japanse oester I, Japanse oester II, Ballustrada, 19e jaargang nr 1/2 (2005), p.49-51

Parlevliet D.M., van Stralen, Smit, de Jonge, Luisman
Zeezicht, ontwikkelatelier mosselzaadinvanginstallaties
Wageningen 2007

Parlevliet Dieuwke, de kleine koningin van het suikerfeest (gedicht), Wereldregio, 12 oktober 2007

Dr. K.H.Miskotte, Preken Verzameld Werk 13, red.: Touwen K., Crouwel R., Klouwen W. Parlevliet D.M., Prakke B., Sevenster A., Kampen, 2008

Parlevliet Dieuwke, Verseput Jaap, Volkstuin op Zee, Zierikzee 2008

Parlevliet Dieuwke, De Calvijnkapel, Middelburg 2009 ISBN 9789079875054

Parlevliet Dieuwke, Johannes Calvijn (gedicht),  In de Waagschaal, 38e jaargang nr. 15 (oktober 2009), p. 11

Parlevliet Dieuwke en Feijen Marijke, boldoot en rozenwater, Antwerpen- Amsterdam 2010 (uitgave van de Stichting Zeeuws Blauw - boekje met een gedicht en een recept)

Parlevliet Dieuwke, twee gedichten uit de Perdoniacyclus: Vies en De vleesboom, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, 28e jaargang nr. 109 (december 2010), p. 49

Het verdronken eiland, in: Stichting Kunst- en Cultuurroute Middelburg, 2011, eilanden in 15 sonnetten, p. 27

Parlevliet Dieuwke, Perdonia Dael, gedichten, Antwerpen/ Rotterdam 2012

Baan Ariaan & Van Zanden Gerard, De Vrolijke Schriftgeleerde, een bundel meditaties aangeboden aan Rinse Reeling Brouwer voor zijn zestigste verjaardag, 2012, Miskotte sonnet p.68

Stuiveling Saskia J., De 100 beste gedichten gekozen door Saskia J.Stuiveling voor de VSB Poezieprijs 2013, Amsterdam 2013, de eenling, p. 109

 

 

zeeuws blauw - taal en teken van dieuwke parlevliet