Dieuwke Maria Parlevliet 8-7-1959 Bergen op Zoom

Opleiding en werkervaring:

CPA Middelburg kleuterleidstersakte – hoofdakte
Kleuterleidster Vrije School Zeeland te Middelburg
Studie theologie Universitaire Faculteit Protestantse Godgeleerdheid te Brussel
Licenciaat theologie 
Studie theologie Universiteit van Amsterdam
Doctoraal theologie

Amsterdam:
Postdoctorale opleiding voor predikanten in de NHK

Ede:
Predikant Nederlands Hervormde Kerk 

Nijmegen/ Zierikzee/ Antwerpen:
Poezie en beeldende kunst:

voorbereidend jaar Gerrit Rietveldacademie Amsterdam

toehoorder Kunstgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen

bestuurslid Kinderopvang SD

lid programmaraad Omroep Zeeland

nSchrijvers Academie Antwerpen (afgerond in 2013)

zie het interview bij 'Het vermoeden' van de IKON op 22 november 2009  www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1184232

zeeuws blauw - taal en teken van dieuwke parlevliet